24/4/53 | By: โจ้

ผู้ใหญ่หลอกเด็ก ใครเคยมีความเชื่อแบบนี้บ้าง ตอนที่1


ผู้ใหญ่หลอกเด็ก ใครเคยมีความเชื่อแบบนี้บ้าง ตอนที่1เห็นคนโป๊ 
จะเป็นตากุ้งยิง

เห็นคนโป๊จะเป็นตากุ้งยิง


คิดว่าด้วงเป็นแมลงสาบที่แข็งแรง

คิดว่าด้วงเป็นแมลงสาบ ที่แข็งแรง


จิ้งจกคือตะพาบถอดกระดอง

 จิ้งจกคือตะพาบถอดกระดอง 

http://www.xn--82c9iwa.com

ตุ๊กแกเป็นพ่อจิ้งจก


จิ้งจกโตขึ้นไปเรื่อยๆจะกลายเป็นจระเข้

จิ้งจกโตขึ้นไปเรื่อยๆจะกลายเป็น จระเข้

คิดว่าด้วงเป็นแมลงสาบที่แข็งแรง

ถ้าไม่ตั้งใจเรียนโตขึ้นเขาจะงอกออกกลายเป็นควาย


ถ้าเอากิ้งกือมาต่อกันจะได้กิ้งกือตัวยาวๆ

ถ้าเอากิ้งกือมาต่อกันจะได้ กิ้งกือตัวยาวๆถ้าดูดนิ้วไปเรื่อยๆนิ้วจะงอกขึ้นมาอีกนิ้ว

ถ้าดูดนิ้วไปเรื่อยๆนิ้วจะงอกขึ้นมาอีกนิ้วถ้าถูกยุงกัดเยอะๆแล้วเลือดจะหมดตัว

ถ้าถูกยุงกัดเยอะๆแล้วเลือดจะหมดตัว

เด็กผู้หญิงคือเด็กผู้ชายที่วิ่งซนแล้ว 
ช้างน้อยหล่นหาย

เด็กผู้หญิงคือเด็กผู้ชายที่วิ่งซนแล้วช้างน้อยหล่นหาย

ถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วนิ้วจะกุดต้องแก้เคล็ด

ถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วนิ้วจะกุดต้องแก้เคล็ด

โจ้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น