27/4/53 | By: โจ้

จับไข่มาใส่ศิลป์
จับไข่ มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
 จับไข่มาใส่ศิลป์

ไข่ อาจหมายถึง

     ไข่ (ชีววิทยา) (egg) ไซโกตที่เกิดจากการปฏิสนธิของโอวุม มีการพัฒนาเปลือกหรือเมือกหุ้ม ฟักตัวนอกร่างกายของสัตว์
          o ไข่แดง (egg yolk) อาหารสำหรับเลี้ยงเอ็มบริโอขณะฟักตัว
          o ไข่ขาว (egg white) ไซโทพลาซึมภายในไข่
   
   ไข่ (อาหาร) (egg) เกี่ยวกับเรื่องของอาหารและโภชนาการ ปกติจะหมายถึงไข่ไก่ อาหารจากไข่นิยมได้แก่ ไข่ต้ม ไข่เจียว ไข่ดาว ขนมไข่
   
 โอวุม (ovum) หรือเซลล์ไข่ เซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง และสัตว์ตัวเมีย
   
 ศัพท์สแลงหมายถึง อัณฑะ ของเพศชาย และสัตว์ตัวผู้
 
 รูปไข่ (oval) รูปร่างเรขาคณิตที่คล้ายรูปวงรี
 
 เกาะไข่ แบ่งเป็นเกาะไข่นอกและเกาะไข่ใน อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อไข่ที่มีความหมายถึงไข่ไก่หรือไข่เป็ด ได้ถูกงานศิลป์เข้าสิง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สวยงาม น่ารัก น่ากลัว น่าหมั่นไส้ แค่ไหน มาดูกันครับhttp://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
  
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
  
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
  
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
  
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
  
จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

 จับไข่มาใส่ศิลป์
ภาพโดย thesun.co.uk 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น