8/4/53 | By: โจ้

เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย


เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยhttp://www.xn--82c9iwa.com
เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย


พระพุทธวิริยากร ( จิตร ฉฺนโน ) ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดสัตตนารถปริวัตร ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2457 นับเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของ จ.ราชบุรีที่พุทธศาสนิกชนให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่งhttp://www.xn--82c9iwa.com
เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย
 
 
เหรียญรุ่นแรกของท่านนับเป็นเหรียญพระสงฆ์ เหรียญแรกของประเทศไทย จัดสร้าง พ.ศ.2458 ท่านพระครูวินัยธรรม ( อินทร์  ปัญญาทีโป ) ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพพระพุทธวิริยา ( จิตร ฉนฺโน ) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2459 เหรียญนี้จัดสร้างมาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมรรคทายกวัดมีบุตรชายทำงานด้านการช่างที่ญี่ปุ่น เป็นคนดำเนินการจัดสร้างให้  
 
 
แม่พิมพ์รุ่นมี 2 บล็อค คือ  พิมพ์พุทธมีหัว และ พิมพ์พุทธไม่มีหัว องค์ในรูปคือพิมพ์พุทธมีหัว เป็นที่นิยม และ หายากมาก มีของปลอมระบาดนานแล้ว และหลากหลายฝีมือครับ
 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น