4/5/53 | By: โจ้

ครูคณิตศาสตร์กับลูก ใครถูกใครผิด

ครูคณิตศาสตร์กับลูก ใครถูกใครผิด

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM


การบ้านลูกชั้น ป.2


จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกที่สุด

 

ก.ซื้อส้ม 5 ผล ผลละ 3 บาท จ่ายเงิน 21 บาท

ข.ซื้อส้ม 5 ผล ผลละ 3 บาท จ่ายเงิน 15 บาท


ค.ซื้อส้ม 5 ผล ผลละ 3 บาท จ่ายเงิน 12 บาท


ง.ถูกทุกข้อ
 


ดช.เจ เลือกตอบข้อ ค.

ครู ::: อะไรกัน โจทย์ง่ายๆอย่างนี้เธอยังตอบผิดอีก อย่างนี้ครูคงให้เธอขึ้น ป. 3 ไม่ได้แล้วล่ะ


แล้วคุณหล่ะ เลือกข้อไหน

.
.
.
.
.
.
.
แล้วคุณหล่ะ เลือกข้อไหน

ได้คำตอบหรือยังครับ  เมื่อได้คำตอบแล้ว


เอาเม้าส์คลิกที่นี่ แล้วกด Ctrl กับ A พร้อมกัน แล้วดูเหตุผลของ ดช.เจ ว่าทำไมถึงคิดเช่นนั้น ????ดช.เจ :::  ก็ถูกแล้วนี่ครับ  โจทย์ให้ตอบข้อที่ถูกที่สุด ซื้อ 5 ผล จ่ายแค่ 12 บาทเอง ถูกที่สุดแล้ว ข้ออื่นแพงกว่าทั้งนั้นเลย


http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น