9/5/53 | By: โจ้

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติที่ไต้หวัน


เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
คว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติที่ไต้หวัน

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
 เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติที่ไต้หวัน


นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานด่วน (เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 9 พ.ค. 2553) จากสาธารณรัฐไต้หวัน ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คัดเลือกและส่งตัวแทนทีมนักเรียนไทย เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในงาน First LEGO league Open International Championship 2๐1๐ ระหว่างวันที่ 5-9 พ.ค. 2553 ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไต้หวัน จำนวน 3 ทีม รวม 27 คน จาก ร.ร.จักร คำคณาทร จ.ลำพูน, ร.ร.โยธินบูรณะ กทม.และ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
      
       ผลปรากฏว่า นักเรียน ร.ร.จักรคำคณาทร ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 10 คน ได้แก่ นายรชานนท์ คำพรรษา, นายสุริยา สุริยจักร, นายจิรายุ สัมฤทธิ์, นายพงษ์ภูมิ กันสิทธิ์, นายศุภพงศ์ วงศ์สถาน, นางสาวพรรณธิดา จิรศรัณยานนท์ ,นางสาวธมลวรรณ ด้วงอ้าย, นางสาวพัชรินทร์ งามใส, นางสาวปาริฉัตร จันทร์ปั้น, ด.ช.ธนกฤต พิชัยธรรม และ นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก อาจารย์ผู้ควบคุมทีม สามารถคว้ารางวัลประเภททีมยอดเยี่ยม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจากผลคะแนนการทำภารกิจของหุ่นยนต์ในสนาม การนำเสนอโครงงาน ข้อมูลทางเทคนิค และความเป็นทีมเวิร์ค ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 64 ทีมจาก 23 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี ไอซแลนด์ เดนมาร์ก เม็กซิโก ฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล อิสราเอล เปรู เนเธอแลนด์ อังกฤษ อเมริกา และไทย


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COMทั้งนี้ ทุกทีมจะต้องแข่งขัน 4 ประเภท คือ การนำเสนอโครงงาน การนำเสนอด้านเทคนิค แข่งขันความสามารถของหุ่นยนต์ และ ทีมเวิร์ค เพื่อชิง 14 รางวัล ได้แก่ รางวัลทีมยอดเยี่ยม รางวัลต่อสู้ยอดเยี่ยม รางวัลการทำงานเป็นทีม รางวัลพี่เลี้ยงดูแลดีเด่น รางวัลการนำเสนอสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพจากการวิจัยดีเด่น รางวัลความสามารถของหุ่นยนต์ดีเด่น รางวัลการออกแบบเป็นนวัตกรรมดีเด่น รางวัลการเขียนโปรแกรมดีเด่น รางวัลการออกแบบหุ่นยนต์ดีเด่น รางวัลขวัญใจกรรมการ รางวัลเอกลักษณ์ดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ หรือ รางวัลแชมเปียน ซึ่งเป็นความสามารถในการทำคะแนนรวมของการแข่งขันทั้ง 4 ประเภทสูงสุดนั้น ทีมนักเรียนจากประเทศเยอรมนี สามารถคว้าแชมป์ไปครอง

      
       “สพฐ.ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยที่ได้รับรางวัลในการ แข่งขันครั้งนี้ นอกจากนักเรียน จะนำชื่อเสียงและความภาคภิใจมาสู่ประเทศชาติ โรงเรียน และครอบครัวแล้ว ยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับมาแนะนำเผยแพร่ให้ครู อาจารย์ และเพื่อนๆ นำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด้านหุ่นยนต์ของไทย จะเห็นได้ว่า เด็กไทยมีความสามารถทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นทุกปีทั้งในเวทีระดับประเทศและ ระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลกลับมาทุกเวทีการแข่งขัน แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของไทยมีประสิทธิภาพ” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว
      
       ขณะที่ น.ส.ธมลวรรณ ด้วงอ้าย จากทีม Chakkham Sagacious Team,Thailand ร.ร.จักรคำคณาทร จ.ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต (สพท.) ลำพูน เขต 1 ซึ่งได้รับรางวัล Team Spirit Award กล่าวว่า ก่อนที่พวกตนจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาแข่งขันในครั้งนี้ ได้ผ่านการแข่งขันระดับประเทศในรายการเดียวกันที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วโดย ได้รับรางวัล Robot Performance Award และรางวัลสูงสุด คือ รางวัล Champion Awards จึงทำให้ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้ สำหรับการเตรียมตัว ต้องยอมรับว่า ทุกคนในทีมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ได้ฝึกซ้อมอย่างหนัก และเตรียมพร้อมในทุกๆ เรื่อง ความแตกต่างในการแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากการแข่งขันในระดับประเทศเมื่อ ครั้งที่แล้วมากเพราะครั้งที่แล้วเป็นระดับประเทศก็ตื่นเต้นมากแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติก็ยิ่งตื่นเต้นยิ่งกว่า อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงเรื่องของหุ่นยนต์และการนำเสนอ ทำให้ทีมค่อนข้างมีกำลังใจและตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
 เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก คว้ารางวัลทีมยอดเยี่ยมแข่งหุ่นยนต์นานาชาติที่ไต้หวัน

       “แรงบันดาลที่ทำให้ชอบหุ่นยนต์ เป็นเพราะหุ่นยนต์ทำให้เราได้เรียนรู้มากกว่าการประกอบแล้วเขียนโปรแกรม เพื่อหุ่นยนต์เดินได้ แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการได้เรียนรู้เทคนิกการแก้ปัญหา การทดลอง ที่สำคัญ การมารวมทีม ทำให้พวกเราทุกคนรักกัน เกิดความสามัคคีกันในทีม เป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดของพวกเรา นอกจากนี้ เราสามารถนำเทคนิคการแก้ปัญหาไปบูรณาการกับการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ คือ รู้จักวางแผน จัดระบบ แก้ไขปัญหาได้จริงแบบเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในครั้งนี้ โรงเรียนและคณะครูรวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนในการส่งเสริมและผลักดันเป็นอย่าง มาก ทั้งยังมีหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการแข่งขัน ก็อยากขอขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองที่คอยให้การสนับสนุน และให้กำลังใจเสมอมา" ตัวแทนทีม Chakkham Sagacious Team, Thailand กล่าว
      
       น.ส.ธมลวรรณ กล่าวด้วยว่า ตนคิดว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในตำราเท่านั้นการให้นัก เรียนได้ลอง ได้จับ ได้ปฏิบัติจริง จะเป็นรูปแบบการการเรียนที่แปลกใหม่และไม่น่าเบื่อ และควรมีการส่งเสริมด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ มีการจัดสนามให้เด็กได้ประลองและแลกเปลี่ยนไอเดียซึ่งกันและกันให้มากขึ้น ดังนั้น การจะเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จนั้น แต่ละคนก็จะมีวิธีของตัวเอง แต่อีกหนึ่งวิธีที่น่าจะเป็นการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หาได้นอก ห้องเรียน เป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่ มีเรื่อง มีบทเรียนให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา
      
       ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานทัพนักเรียนไทยจะเดินทางกลับจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานา ชาติที่สาธารณรัฐไต้หวัน ด้วยเที่ยวบินที่ KL878 โดยถึงไทยเวลา 22.00 น.ของคืนวันนี้ (9 พ.ค.)


       เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก นับเป็นข่าวที่น่ายินดีจริงๆ ลูกหลานชาวไทยเราได้รับรางวัลจากการแข่งขันนานาชาติ  เมืองไทยเราไม่ได้ขาดเด็กเก่ง ไม่ได้ขาดคนเก่ง เราขาดแต่ผู้สนับสนุน หากทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่เด็กๆให้เต็มที่กว่านี้ ผมเชื่อว่าอีกไม่นานเด็กไทยเราแข่งขันกับต่างชาติอาจจะกวาดเหรียญทั้ง เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง กวาดเรียบแบบเหมายกเข่งก็ได้ ใครจะไปรู้!!!!!!!!

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น