12/5/53 | By: โจ้

ข้าวลืมผัว กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน


ข้าวลืมผัว  กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 ข้าวลืมผัว กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน


ข้าวลืมผัว เดิมเป็นข้าวเหนียวนาปีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 3 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร และได้มีชาวไทยม้งนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอนครไทย และ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมานายพนัส สุวรรณธาดา ตำแหน่งในขณะนั้น คือ เจ้าพนักงานการเกษตร 5  ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร (ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 6  ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว) ซึ่งไปปฏิบัติราชการโครงการในพระราชดำริภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว บริเวณอำเภอนครไทย และ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างปี 2533-37 ได้พบและสนใจข้าวพันธุ์นี้ จึงนำมาทดสอบเปรียบเทียบกับข้าวที่ปลูกจากแหล่งเดิม และคัดเลือกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ระหว่างปี 2534-38 ณ ส่วนแยกของสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคัดเลือกจนได้พันธุ์บริสุทธิ์แล้วได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ในขณะนั้น (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการข้าว ขณะนี้ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากรมการข้าว) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จมาเยี่ยมชมโครงการฯ จากนั้นนายพนัสจึงได้ทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ในปี 2539 แล้วนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปให้ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกดั้งเดิม ไว้ปลูกขยายพันธุ์ข้าวลืมผัวเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป


แต่เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยวิธีการปลูกข้าวลืมผัวแบบชาวเขาที่มักปลูกข้าวหลายพันธุ์ใกล้กัน หรือปลูกด้วยกัน จึงทำให้ข้าวลืมผัวมี เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์อื่นปน และไม่เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก โดยนายอภิชาติ เนินพลับ นางอัจฉราพร ณ ลำปาง  เนินพลับ นายพงศา สุขเสริม และศูนย์วิจัยข้าวแพร่โดย นายพจน์ วัจนะภูมิ จึงได้เริ่มทำการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์อีกครั้งในปี 2550 เริ่มจากการคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) และโดยการเลือกรวงในปี 2551 เพื่อนำมาปลูกแบบรวงต่อแถวเป็นพันธุ์คัดต่อไป

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 ข้าวลืมผัว กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน


             ข้าวลืมผัวพันธุ์นี้ เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ หรือที่เรียกกันว่า “ข้าวเหนียวดำ” เป็นข้าวเหนียวที่มีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆ เนื่องจากเป็นข้าวกล้องที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดสี ด้วยรสชาติที่อร่อย จึงเป็นที่มาของชื่อที่เรียกอยู่ในปัจจุบัน ผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และฟ้าอากาศ ที่เหมาะสม ได้ 490 กก./ไร่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นราบ ผลผลิตที่ได้อยู่ระหว่าง 200-350 กก./ไร่และมีผู้กล่าวว่าเมื่อนำมาหุงกิน มีรสชาติที่อร่อยมาก


      สำหรับที่มาของชื่อสายพันธุ์ข้าวลืมผัว สันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่นักวิชาการตั้งขึ้นเอง ด้วยสาเหตุที่เป็นข้าวมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อยจนลืมแบ่งให้ผัวกิน เมื่อเคี้ยวจะรู้สึกมันและนุ่มแบบหนุบๆ นอกจากจะกินแบบข้าวเหนียวที่นึ่งทั่วไปแล้ว ยังแปรรูปได้หลากหลายชนิด เช่น ผสมข้าวขาวทำข้าวต้มสีม่วงอ่อน ทำข้าวเหนียวเปียก ชาข้าวคั่ว หรือเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์ และปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งจะมีสีคล้ายทับทิมสวยงาม รวมทั้งยังบรรจุเป็นแคปซูลได้อีกด้วย

     สำหรับผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่าข้าวลืมผัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระ โดยรวมในปริมาณสูงถึง 833.77 มิลลิกรัม กรดแอสคอร์บิกต่อ 100 กรัม มีวิตามินอี (อัลฟา-โทโคฟีรอล) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดคอเลสเตอรอล ปริมาณ 16.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีแกมมาโอไรซานอล ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ ตลอดจนการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปริมาณ 508.09 มิลลิกรัม มิลลิกรัม/กิโลกรัม

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
 ข้าวลืมผัว กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน


     ข้าวลืมผัวมีกรดไขมันที่ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันภาวะเสื่อมของสมองและช่วยความจำ ได้แก่ โอเมกา 3 ปริมาณ 33.94 มิลลิกรัม/100 กรัม มีโอเมกา 6 ที่บรรเทาอาการขาดภาวะเอสโตรเจนของวัยทอง และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสูงถึง 1,160.08 มิลลิกรัม/100 กรัม และโอเมกา 9 ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดไม่อุดตัน ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคพาร์กินสันและช่วยลดความอ้วนสูงถึง 1,146.41 มิลลิกรัม/100 กรัม แอนโทไซยานิน 46.56 มิลลิกรัม/100 กรัม โปรตีน 10.63% และมีธาตุเหล็กสูงมากถึง 84.18 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนแคลเซียม สังกะสี และแมงกานีส มีในปริมาณ 169.75,23.60 และ 35.38 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ


     นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามักจะไม่ค่อยให้ความสนใจข้าวไร่มากนัก แต่ด้วยคุณค่าทางโภชนาการข้าวลืมผัวดังกล่าวมาแล้ว จึงเล็งเห็นที่จะต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวให้บริสุทธิ์ หลังนำไปให้เกษตรกรใน พื้นที่ต่างๆ เช่น น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และลพบุรี ทดลองปลูกในที่นาทั่วไป ปรากฏว่าได้ผลผลิตดี ทั้งนี้ ส่วนลำต้นสูงประมาณ 137 เซนติเมตร ออกรวงประมาณเดือนกันยายน จำนวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 130 เมล็ด ค่อนข้างอวบ น้ำหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 37.9 กรัม สถิติผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกในสภาพไร่และอากาศที่เหมาะสมจะได้ผลผลิต 490 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่ราบได้ผลผลิต 200-350 กิโลกรัม/ไร่ ในการปลูกต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว

ข้าวลืมผัว กับความหวังที่ชายไทยรอมานาน เชื่อว่าข่าวนี้ทำให้ชายไทยหลายคนเริ่มมีความหวังแม้ว่ามันอาจจะริบหรี่ก็ตามที

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น