4/5/53 | By: โจ้

เที่ยวทั่วไทยไป พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เสริมความเป็นสิริมงคล


เที่ยวทั่วไทยไป พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
เสริมความเป็นสิริมงคล

เที่ยวทั่วไทยไป พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เสริมความเป็นสิริมงคล


 "กูไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว เพราะกูมีทุกอย่างแล้ว...กูมีความเพียร ความสมถะ ความศรัทธา มีเมตตา มีศีล มีความรักเพื่อนมนุษย์ และมีธรรมะในหัวใจ"
      
       นี่คือคำกล่าวของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธที่จัดแสดงไว้ใน "พิพิธภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"
      
       หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ คือหนึ่งในเกจิชื่อดังของเมืองไทยมีคนนับถือเป็นจำนวนมาก มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมือง และด้วยความเลื่อมใสศรัทธา บรรดาคณะศิษยานุศิษย์และสาธุชนจึงร่วมทรัพย์ ร่วมแรง ร่วมใจ กันสร้าง "พิธิภัณฑ์ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ"ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งศรัทธาเนื่องในโอกาสอายุครบ 7 รอบของท่าน โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิธิภัณฑ์อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ต.ค. 52
      
       พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตั้งอยู่ที่อาคารศาลาอเนกประสงค์(หลังเก่า) วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สร้างตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจีน ที่ประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือน มีจำนวน 2 ชั้น แบ่งการจัดแสดงออกเป็น9 ส่วน โดยมีคำกล่าวของหลวงพ่อคูณแสดงเป็นเครื่องเตือนใจอยู่ทั่วไป
     
http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
 เที่ยวทั่วไทยไป พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เสริมความเป็นสิริมงคล

       ในชั้นที่ 1เป็นการจัดแสดงในส่วนที่ 1,2, 8 และ 9 ส่วนที่ 1 จัดแสดงศรัทธามหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่มีต่อหลวงพ่อคูณ ส่วนที่ 2 ภิกษุสมถะแห่งแดนอีสาน ผู้บำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ ในส่วนนี้นำเสนอวัตรปฎิบัติอันสมถะเรียบง่ายของหลวงพ่อคูณ ที่มีเพียงข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการครองสมณเพศเท่านั้น ส่วน ที่ 8 เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ ส่วน ที่ 9 ๙ บุญคูณลาภ ชวนทำบุญทำทานกับหลวงพ่อคูณ
      
       ในชั้นที่ 2 จะเป็นการจัดแสดงในส่วนที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 ส่วน ที่ 3 แสงทองส่องสว่างที่ด่านขุนทด เป็นการจัดแสดงเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อคูณทั้งหมด ส่วนที่ 4 จารึกบุญ จารึกธรรม ชมภาพบรรยากาศเสมือนจริงจำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณออกธุดงค์ใน เส้นทางสามประเทศ ส่วนที่ 5 ถ้ากูไม่ทำ แล้วใครจะทำ เป็นการจัดแสดงเมื่อครั้งหลวงพ่อคูณกลับมาพัฒนาวัดบ้านไร่ ส่วนที่ 6 ทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัว เรื่องราว และ รูปภาพต่างๆเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และพระบรมวงศนุวงศ์ที่มีต่อหลวงพ่อคูณ และในส่วนที่ 7 มรดกหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณได้บริจาคร่างกาย เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา ในส่วนนี้จะจัดแสดงพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณ
     
http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
 เที่ยวทั่วไทยไป พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เสริมความเป็นสิริมงคล

       สำหรับการเที่ยวชมพิธิภัณฑ์หลวงพ่อคูณถ้าติดต่อล่วงหน้า ทางวัดบ้านไร่จะจัดเตรียมมัคคุเทศก์น้อยไว้คอยแนะนำให้ความรู้กับผู้เข้าชม
      
       นอกจากพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณแล้ว สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างวัดบ้านไร่ก็น่าสนใจไม่น้อย วัดแห่งนี้มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามสมเป็นเขตอภัยทาน ซึ่งใครที่ไปวัดบ้านไร่อย่าพลาดการนมัสการหลวงพ่อคูณเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยหลวงพ่อคูณ ท่านจะออกมาพบหาลูกศิษย์ญาติโยม ในเวลา11.30 ของทุกวันเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
      
            
       พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เปิดให้เข้าชมฟรี วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. วันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00-17.00 น. โดยหยุดทุกวันจันทร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ วัดบ้านไร่ 0-4425-3113
       


http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น