21/5/53 | By: โจ้

แด่ Central World เธอผู้จากไป


แด่ Central World เธอผู้จากไป

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM



Central World

ที่ตั้ง              999/9 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
เปิดบริการ      เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ พ.ศ. 2533
                     เซ็นทรัลเวิลด์ พ.ศ. 2549

บริหารโดย     บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 
พื้นที่             550,000 ตารางเมตร
 
ความจุของที่จอดรถ     7,000 คัน

จำนวนชั้น     8 ชั้น (ศูนย์การค้า)
                   7 ชั้น (เซน เมก้าสโตร์)
                 13 ชั้น (อาคาร เซนเวิลด์)
                  6 ชั้น (ห้างสรรพสินค้า อิเซตัน)
                51 ชั้น (อาคารสำนักงาน)
                55 ชั้น (โรงแรม)
 

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COMเซ็นทรัลเวิลด์ ( Central World ) เดิมชื่อ เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เป็นโครงการศูนย์การค้า โรงแรม และอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ ตัดกับถนนพระราม 1 เป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจาก เอส.เอ็ม. ซิตี้ นอร์ธ อี.ดี.เอส.เอ. (SM City North EDSA) ของประเทศฟิลิปปินส์ และมีพื้นที่ขายมากเป็นอันดับสามของโลก [1]  อาคารหลักส่วนที่เป็นตัวห้างสรรพสินค้าของเซ็นทรัลเวิลด์ถูกเผาทำลายเป็นบาง ส่วนโดยกลุ่มแนว ร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พื้นที่ของศูนย์การค้าเป็นที่ตั้งเดิมของวังเพ็ชรบูรณ์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ สิ้นพระชนม์ นักธุรกิจญี่ปุ่นได้ขอซื้อที่ดินบริเวณวังเพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การค้าราชประสงค์ จากนั้น บริษัท วังเพชรบูรณ์ โดยนายอุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เช่าที่ดินนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา กษัตริย์ เพื่อก่อสร้างห้างสรรพสินค้า



http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 และเปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า เซ็น (ZEN) และ อิเซตัน (Isetan)


เมื่อบริษัท วังเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงแรมและอาคารสำนักงานให้แล้วเสร็จ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นเข้ามาประมูล เป็นผู้บริหารศูนย์การค้า ซึ่งบริษัทที่เสนอตัวเข้ามาคือกลุ่มเซ็นทรัลและเดอะมอลล์


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM

Central World ตำนานสีสันแห่งราชประสงค์ 

ปัจจุบันโครงการนี้บริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (CPN) โดยในระยะแรกเป็นการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงาน ที่ทางเจ้าของพื้นที่เดิมได้สร้างไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ จากนั้นจึงเริ่มปรับปรุงในส่วนของศูนย์การค้าโดยเปลี่ยนชื่อเป็น เซ็นทรัล เวิลด์พลาซ่า (Central World Plaza) และสร้างเซ็นทรัลเวิลด์สกายวอล์ก (CentralWorld Skywalk) ทางเชื่อมลอยฟ้าระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม และสถานีสยาม โดยความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้มีการปรับปรุงทั้งบริเวณโดยรอบทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อศูนย์การค้าเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

 เมื่อ นปช.บุก Central World

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM


เปิดเวที ร้องรำทำเพลง ไม่มีค่าใช้จ่าย

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM


ทำมา ค้าขาย ไม่เสียค่าเช่า

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM


พักผ่อน หย่อนใจ ไม่มีใครว่า

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM


สุขกาย สบายใจ ไม่มีใครบ่น
http://www.xn--82c9iwa.com  
WWW.โจ้.COM

แล้วเผาทำไม !!!!!!!!!

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM

http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM


วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 หลังจากที่แกนนำกลุ่มนปช. ได้ประกาศสลายการชุมนุม และเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ก็เกิดเหตุการณ์จลาจลไปทั่วทั้งกรุงเทพ ผู้ชุมนุมบางส่วนได้ก่อวินาศกรรมด้วยการวางเพลิงเซ็นทรัลเวิลด์  อีกทั้งไฟลุกลามไปถึงชั้นบนสุดคือชั้น 8 จุดที่เป็นของห้างเซน มีการทรุดตัวลง จนในเวลา 02.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม จึงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหลังลุกไหม้นานกว่า 10 ชั่วโมง จากการตรวจสภาพในวันถัดมาพบว่า เพลิงไหม้ห้างประมาณ 1 ใน 3 โดยอาคารห้างสรรพสินค้าเซน และโซนเอเทรียม 1 ได้รับความเสียหายมากที่สุด ส่วนโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารอิเซตันไม่ได้รับความเสียหาย


อำลา อาลัย แด่ Central World เธอผู้จากไป 
เรามั่นใจว่า เธอจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในไม่ช้า

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น