15/6/53 | By: โจ้

งานประกวดพระเครื่อง 20 มิถุนายน 53 ชั้น11 ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะงานประกวดพระเครื่อง 20 มิถุนายน 53 ชั้น11 ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ


http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
งานประกวดพระเครื่อง 20 มิถุนายน 53 ชั้น11 ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ


กติกาการตัดสิน (มาตราฐานการประกวดทั่วไป)

1.พระที่ประกวดทุกรายการต้องปราศจ่กสิ่งห่อหุ้ม

2.คณะกรรมาการการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม

3.การตัดสินถือตามหลักสากลทั่วไป

4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด

5.การนำรูปถ่ายมาแสดงยืนยัน เพื่อขอรับพระคืนกระทำได้ต่อเมื่อได้แสดงรูปถ่าย
ไว้ก่อนล่วงหน้าต่อหน้ากรรมาการและมีลายเซ็ฯของกรรมการที่ระบพระไว้หลังรูปถ่ายจึงจะถือเป็นข้อยุติ

วิธีการส่งพระเข้าประกวด

สิ่งแรกที่ท่านต้องทราบก็คือ พระของท่านเป็นพระอะไร , วัดไหน,รุ่นไหน,พิมพ์อะไร
(ถ้า ไม่ทราบกรุณาสอบถามคณะกรรมการที่นั่งรับพระที่มีโบว์ติดหน้าอก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์บริเวณซุ้มจำหน่ายใบสมัคร) เมื่อทราบแล้วให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจสอบดูว่าพระของ ท่านมีการจัดให้เข้าประกวนในงานนี้หรือไม่ (ดูคู่มือการส่งพระเข้าประกวดที่ท่านถืออยู่นี้ ตรงกับรายการใดให้ท่านบันทึกไว้)

2.ซื้อใบสมัครที่ซุ้มจำหน่ายตามราคาที่ กำหนด (ใบสมัคร1ใบต่อพระ1องค์) พร้อมรับกล่องใส่พระตามจำนวนใบสมัคร ใบละ 1 กล่อง โปรดเลือกขนาดที่เหมาะสมกับองค์พระ

3.นำพระใส่กล่อง และกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทั้ง 2 ส่วน

4.นำพระและใบสมัครไปยื่นให้กรรมการ ต้องยื่นให้ตรงช่องที่กำหนด โดยดูจากป้ายสีเหลืองที่แขวนอยู่เหนือศีรษะ

5.ถ้า ท่านส่งพระหลายองค์โปรดแยกใบสมัครให้ตรงกับพระ เพื่อป้องกันการสับสน ท่านจะเสียผลประโยชน์ ถ้าท่านยื่นใบสมัครไม่ตรงกับพระองค์นั้น
 (กรณีนี้ท่านสามารถเขียนรหัสใบสมัคร ซึ่งเป็นตัวเลข 5 ตัว ลงบนฝากล่องในช่องคำว่ารหัส แต่ต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุด)

6.เมื่อกรรมการพิจารณาพระของท่านแล้ว เห็นสมควรให้รับพระของท่านได้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(ส่วนที่ 2)และส่งคืนให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาขอรับพระคืน
 (โปรดเก็ยรักษาว้ในที่ปลอดภัยถ้าศูนย์หายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะ มีการประกาศให้รับพระคืนในช่วงบ่าย เพื่ออายัดพระของท่านไว้)
ท่านสามารถ ส่งพระเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. เมื่อท่านส่งพระเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องรอ ท่านสามารถไปทำธุระของท่านได้
 เพราะคณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาพระของท่าน เพื่อให้รางวัลตามความสวยงามหรือตามความเป็นจริงโดยยุติธรรม

7.นำใบสมัคร(ส่วนที่ 2 ) มาขอรับพระคืนได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
   *   ถ้าพระของท่านได้โบว์รางวัลที่ 1 ท่านจะได้รับของรางวัลตามระบุไว้ที่คูมือฯ


       ทันทีส่วนใบประกาศนียบัตร ติดต่อขอรับได้หลังวันประกวดเป็นเวลา 45 วัน ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในคู่มือฯ
   *   ถ้าพระของท่นได้รางวัลที่ 2,3 หรือ4 ท่านจะได้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตร ซึ่งต้องมารับภายหลังเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ขอให้ท่านพึ่งละลึกเสมอว่าการส่งพระเข้าประกวดเปรียบเสมือนว่าท่าน กำลังเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้ งานประกวดมิได้มีเพียงงานเดียวหรือครั้งเดียว สะดวหที่ไหนไปที่นั้นว่างเมื่อไร ชวนกันไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ฝูงเพื่อนเช่นนี้แหละท่าน จึงจะเป็นสุขและสนุกกับการส่งพระเข้าประกวดอย่างแท้จริง

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น