7/6/53 | By: โจ้

ส่งเด็กนักเรียน ม.5 มือเผาอาคารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตรวจสอบบำบัดทางจิต


ส่งเด็กนักเรียน ม.5 มือเผาอาคารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตรวจสอบบำบัดทางจิต


ส่งเด็กนักเรียน ม.5 มือเผาอาคารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตรวจสอบบำบัดทางจิต ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ ชี้มีเหตุปัจจัยการก่อเหตุได้หลายส่วน แนะจัดนักจิตวิทยาคลินิกประจำทุกโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเด็กอัจฉริยะ แนะพ่อ-แม่-ลูก ควรเปิดใจคุยปัญหา ประสานร.ร.พบเด็กมีพฤติกรรมแปลก ให้รีบแจ้งกรมสุขภาพจิต หน่วยงานพร้อมส่งนักจิตวิทยา-จิตแพทย์ดูแล
    
      
       นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อเหตุเผาอาคารห้องสมุดโรงเรียนว่า จากการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า หลังการสอบสวน ตำรวจได้ส่งตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและบำบัดทางจิตที่สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ ซึ่งขณะนี้เด็กต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก และยังไม่ส่งตัวเข้าสถานพินิจฯ จังหวัดนครปฐม อย่างไรก็ตาม ตนได้จัดเตรียมนักจิตวิทยาคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านสมองไว้ประเมินสภาพจิต ใจ และมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ ซึ่งตามหลักวิชาการ การก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ จะต้องมีแรงบันดาลใจ โดยในเด็กมักจะมีวิธีการที่คิดไม่ถึง ซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เหตุปกติแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามีแรงบันดาลใจจากสิ่งใด หรือภาพที่เห็นจากสถานการณ์บ้านเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะทุกปัจจัยมี โอกาสเป็นไปได้ ต้องผ่านโปรแกรมตรวจวิเคราะห์ทางจิตวิทยาเพื่อหาสาเหตุก่อน
      
       นายธวัชชัยกล่าวอีกว่า การก่อเหตุลักษณะนี้ที่เด็กเป็นผู้กระทำเคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัจจัยทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สังคมปัจจุบันเน้นการพัฒนาการเรียนดีให้แก่เด็ก แต่เด็กขาดอีคิว หรือการพัฒนาด้านอารมณ์ ทำให้เกิดเหตุขึ้น จึงเสนอว่าน่าจะต้องมีนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนเด็กเก่ง ซึ่งเป็นเหมือนเหรียญ 2 ด้านที่มีพรสวรรค์ด้านเรียนดีก็จะมีอีกด้านที่มีปัญหา

      

http://www.xn--82c9iwa.com  WWW.โจ้.COM
อาคารห้องสมุดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถูกเพลิงไหม้อย่างหนัก

       นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ธรรมชาติของคนทั่วไปเมื่อมีสิ่งมากระทบจิตใจ จะควบคุมจิตใจและพฤติกรรมได้ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมด้านลบ เช่น ทำร้ายคนอื่นหรือทำลายสิ่งของ แต่สำหรับคนที่มีอาการป่วยทางจิตนั้นมักแสดงพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงออกมา ทั้งนี้หากโรงเรียนให้ประเมินสุขภาพจิตเด็ก แล้วพบว่าเด็กมีพฤติกรรมแปลกให้แจ้งมายังกรมสุขภาพจิตเพื่อจะได้จัดส่งนัก จิตวิทยาหรือจิตแพทย์เข้าไปเยียวยาช่วยเหลือให้คำแนะนำเด็ก
      
       ด้านนพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. สถาบันกัลยาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รับตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ของร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเผาหอสมุดของโรงเรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรม ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง ครูอาจารย์ในโรงเรียน และพนักงานสอบสวน โดยคาดว่าต้องใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบทั้งด้านพฤติกรรม สภาพจิตใจ ความคิด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อประเมินสถานการณ์ พร้อมปฏิเสธการระบุถึงพฤติกรรมการเผาโรงเรียนของเด็ก ว่ามาจากความเครียด หรือพฤติกรรมเลียนแบบ เนื่องจากเกรงกระทบเทือนต่อสภาพจิตใจของเด็ก และต้องรอให้ผลการตรวจสอบภาพจิตใจเสร็จสิ้น
      
       “วัยรุ่นเป็นวัยรอยต่อระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก มีธรรมชาติอยากลองและอารมณ์ร้อน ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นที่พยายามปรับตัวรับสิ่ง เหล่านี้ หากผู้ใหญ่ดูแลใกล้ชิดจะช่วยเป็นธงให้วัยรุ่นปรับตัวได้ง่ายขึ้น ซึ่งสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความแข่งขันกันสูง ทำให้สร้างแรงกดดันกับวัยรุร่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคาดหวังจากครอบครัวที่ต้องการให้ลูกมีการงานที่ดี จึงให้ลูกแข่งขันเข้าโรงเรียนดังตั้งแต่เด็ก เหล่านี้ล้วนสร้างความกดดันให้เด็ก ถ้าเด็กมีการปรับตัวที่ดีแรงกดดันก็จะไม่ส่งผลต่อสภาพอารมณ์และพฤติกรรมใน ทางที่ไม่ดี” นพ.วชิระ กล่าว
      
       นพ.วชิระ กล่าวด้วยว่า ผู้ปกครองควรดูเด็กวัยรุ่นด้วยอย่างใกล้ชิด โดยและสังเกตและสอบถามว่าเด็กมีความทุกข์ใจหรือไม่ เพื่อจะได้หาทางแก้ปัญหา ส่วนตัวเด็กและวัยรุ่นเอง ต้องค่อยๆ เรียนรู้วิธีปรับตัวกับแรงกดดัน หากมีปัญหาควรบอกเล่า ระบายหรือขอคำแนะนำจากคนที่ใกล้ตัวและไว้ใจได้ เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และเพื่อน เพราะคนเหล่านี้ล้วนรักเราและพร้อมให้คำปรึกษา และขอให้ยอมรับกับตัวเองว่าตนเองไม่ได้เก่งทุกเรื่อง จะต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา

ที่มา ผู้จัดการ
http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น