5/6/53 | By: โจ้

สถาบันวิจัยอัญมณี จัดสัมมนาตลาดอัญมณีจีนขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องไขว่คว้าฟรีจำนวนจำกัด

 
สถาบันวิจัยอัญมณี จัดสัมมนาตลาดอัญมณีจีนขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องไขว่คว้าฟรีจำนวนจำกัด


http://www.xn--82c9iwa.com WWW.โจ้.COM
สถาบันวิจัยอัญมณี จัดสัมมนาตลาดอัญมณีจีนฟรีจำนวนจำกัด

สถาบันวิจัยอัญมณี จัดสัมมนา ตลาดอัญมณีจีนขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องไขว่คว้า ที่จะนำเสนอทั้งผลการวิจัยและการเสวนา โดยผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 18 มิ.ย.งานนี้ฟรี แต่รับจำนวนจำกัด


สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจีน ขุมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องไขว่คว้า" ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องคริสตันบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์

โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ คือ การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ "การศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับใน ประเทศจีน" โดย ดร.เณศรา สุขพานิช อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาสน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ศักดิพล เจือศรีกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากนั้นจะมีการเสวนาหัวข้อ "พลิกวิกฤติ คว้าโอกาส สร้างยอดขายอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดจีน" โดย นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานกรรมการบริหารโครงการบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวอรี่ แฟร์ นายวินัย พรพิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริหารแพรนด้า กวางโจว นายธนาเศรษฐ์ อุดมรัตนะมณี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย จิวเวลี่ แอดวานซ์ จำกัด และนางวิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังฟรี จำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกวินิตา หรือ คุณภูษดา โทร 02-218-5470-3 ต่อ 24


http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น