15/6/53 | By: โจ้

นักเรียนเช็กสิทธิ์สอบ GAT/PAT ได้ที่ www.niets.or.th 21 มิ.ย.นี้

นักเรียนเช็กสิทธิ์สอบ GAT/PAT ได้ที่ www.niets.or.th 21 มิ.ย.นี้
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ. กำลังเปิดให้ผู้สมัครทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2553 ที่จะสอบวันที่ 3 - 11 กรกฎาคมนี้ ให้เข้ามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ GAT-PAT ทางเว็บไซต์ ของ สทศ. www.niets.or.th และจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ทางเว็บไซต์ของ สทศ. เช่นกัน ดังนั้นตนฝากถึงผู้สมัครขอให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและอย่าลืมพิมพ์บัตรประจำ ตัวผู้เข้าสอบด้วยตนเอง เพื่อนักเรียนจะได้รู้ว่า ตนเองสอบที่ไหน

        ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาได้มีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่ สทศ. จำนวนมาก ถึงเรื่องการขอผลการจัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ม.6 ซึ่งได้ประกาศผลไปแล้ว เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2553 โดยเฉพาะของนักเรียนเทียบเท่า ม.6 เช่น นักเรียน กศน. อาชีวศึกษา นาฎศิลป์ พลศึกษา เป็นต้น ว่าจะขอผลสอบได้อย่างไร ตนชี้แจงว่า การขอผล O-NET ของนักเรียนเทียบเท่า ม.6 นั้น ขอได้ 2 วิธี คือ 1.คำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท และ 2.ยื่นคำร้องส่งมาทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบฟอร์มขอใบรายงานผลการทดสอบ สำเนาบัตรประชาชนและส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ถูกต้องและชัดเจน ส่งเอกสารมาที่ สทศ. 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ส่วนใบรายงานผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 และ ม.6 นั้น ทาง สทศ. ได้ส่งผลไปให้แก่โรงเรียนของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบรายงานผลการสอบ O-NET ได้ที่โรงเรียนของตนเอง

http://www.xn--82c9iwa.com 
 WWW.โจ้.COM

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น