26/10/53 | By: โจ้

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์


งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 
วันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2553


 พระสมุทรเจดีย์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เรียกกันว่า " พระเจดีย์กลางน้ำ " เนื่องจากที่ดิน บริเวณก่อสร้างเดิมเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ เรือขนาดใหญ่สามารถแล่นอ้อมรอบเกาะได้ แต่ต่อมาแผ่นดินได้งอกออกมาจนในปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกแล้ว ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เริ่มสร้างขึ้น สมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาศรีธรรมราช กับเจ้าพระยาคลังเป็นแม่กองจัดสร้างพระเจดีย์ขึ้นกลางเกาะ ตามพระราชประสงค์ของ พระราชบิดา เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2369 สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ. 2371 พระราชทานนามว่า "พระสมุทรเจดีย์" จัดพิธีสมโภชน์มัสการพระสมุทรเจดีย์ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จึงเป็นประเพณีประจำปีสืบต่อมา http://www.AcspClub.com


จนถึงวันนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี ซึ่งกำหนดจัดงานอันยิ่งใหญ่ 12 วัน 12 คืน ทุกปีก่อนเริ่มงานประมาณวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11จะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชายหญิงพร้อมใจ กัน ไปช่วยเย็บผ้าแดงผืนใหญ่สำหรับห่ม องค์พระสมุทรเจดีย์ ก่อนวันร่วมงานจังหวัดจะทำ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจน พระเทพารักษ์ ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์ และพอถึงแรม 5 ค่ำ เดือน 11จะมีการเชิญ ผ้าแดงผืนนี้ขึ้นตั้งบนบุษบก ใช้เรือยนต์เป็น พาหนะแห่ไปรอบๆ ตัวเมืองแล้วเชิญผ้าแดงแห่ไปตามลำน้ำเจ้าพระยา จนถึงอำเภอพระประแดง เพื่อให้ชาวพระประแดงร่วมอนุโมทนาแล้วจึงนำขบวนแห่กลับมาทำพิธีทักษินาวรรต รอบองค์พระสมุทรเจดีย์แล้วนำขึ้นห่มทางจังหวัดจัดงานฉลองทั้งสองฝั่งอำเภอ เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งตัวจังหวัดและฝั่งอำเภอ พระสมุทรเจดีย์เป็นเวลา 12 วัน 12 คืน ภายในงานจะมีการละเล่น มหรสพ ไหว้พระ และร้านค้ามีทั้งของกิน ของใช้มากมายตระการตา


http://www.AcspClub.com

 
ในปัจจุบัน   ประเพณีดังกล่าวจะมีพิธีบวงสรวงผ้าแดงที่จะนำห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ทางฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ  จากนั้นมีขบวนแห่ทางน้ำเชิญผ้าแดงไปขึ้นที่อำเภอพระประแดงและมีขบวนแห่ทางบกเชิญผ้าแดงไปยังอำเภอพระสมุทรเจดีย์   เมื่อขบวนแห่ทางบกไปถึงยังบริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์     ประธานในพิธีนำขบวนแห่ผ้าแดงวนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์   จากนั้นก็จะมีพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์   ซึ่งพิธีดังกล่าวจะทำโดยผู้ชายในตระกูล  “ รุ่งแจ้ง ” เท่านั้น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น