5/7/54 | By: โจ้

Taxi Porsche เขียวเหลือง ที่เมืองไทย สุดยอดดด !!!!!

http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg

Taxi Porsche เขียวเหลือง ที่เมืองไทย สุดยอดดด !!!!!แท็กซี่ เป็นการโดยสารสาธารณะประเภทหนึ่งสำหรับผู้โดยสารคนเดียว หรือกลุ่มเล็ก ๆ รถแท็กซี่ เป็นยานพาหนะไว้สำหรับว่าจ้างโดยผู้ขับจะส่งผู้โดยสารระหว่างที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งตามที่ผู้โดยสารอยากจะไป

แท็กซี่  เป็นคำย่อมาจาก แท็กซี่ แค็บ (Taxicab) คิดค้นโดยแฮร์รี่ เอ็น อัลเลน นักธุรกิจชาวนิวยอร์กที่นำเข้ารถแท็กซี่ มาจากฝรั่งเศส โดยย่อมาจากคำว่า แท็กซี่มิเตอร์ แค็บ (Taximeter cab) อีกที ส่วนคำว่า cab มาจากคำว่า cabriolet คือรถม้าลากจูง และคำว่า taxi เป็นรากศัพท์ภาษาละตินในยุคกลาง ซึ่งมาจาก คำว่า taxa ที่หมายถึง ภาษีหรือการคิดเงิน และคำว่า meter มาจากภาษากรีกคำว่า metron แปลว่า วัดระยะทาง


 บันทึกแรกที่เกี่ยวกับแท็กซี่มิเตอร์ กล่าวถึงแท็กซี่มิเตอร์ว่า เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคคริสตกาล เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนในอาณาจักรโรมัน เป็นรถม้า โดยที่ล้อของรถม้าจะต่อกับเฟืองเป็นทอดๆ ไป ทำให้เฟืองทั้งระบบหมุนตามล้อเมื่อรถเคลื่อนที่ และจะทำให้ "เม็ดกลม" ที่คนขับใส่ไว้ในช่องใส่เม็ดกลมถูกปล่อยหล่นลงในถาดท้ายรถหนึ่งเม็ดทุกๆ ครั้งที่ระยะทางครบรอบที่กำหนด และเมื่อถึงที่หมาย ผู้โดยสารจะจ่ายค่าโดยสารตามจำนวนเม็ดกลมที่หล่นลงมาในถาด หลังจากนั้นคนขับจะเก็บเม็ดกลมกลับเข้าช่องใส่เม็ดกลม รอลูกค้าคนต่อไป   เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลายลง เทคโนโลยีแท็กซี่ ที่ใช้มิเตอร์ก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานกว่าพันปี
 Taxi Porsche เขียวเหลือง
 ในปัจจุบันนี้ แท็กซี่ มีมากมายหลายสี ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ สีเดียว เช่น สีฟ้า สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีส้ม และสีแท็กซี่  ทีมีสองสี เช่น สีเขียว/เหลือง สีฟ้า/แดง ฯลฯ สามารถจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทรถสีเดียว ตามกฎการขนส่งทางบกระบุว่า "ผู้ใดที่ต้องการมีรถแท็กซี่ มากกว่า หนึ่งคันต้องจดทะเบียนในรูปของบริษัท หรือในรูปของสหกรณ์และให้กำหนดสีของบริษัทหรือสหกรณ์นั้นๆ มายื่นต่อกรมขนส่งทางบกโดยแต่ละบริษัทหรือสหกรณ์นั้นห้ามใช้สีของตัวรถซ้ำ กัน" สรุปได้ว่า รถแท็กซี่ สีเดียวเป็นรถแท็กซี่ ของ บริษัทหรือสหกรณ์แล้วแต่กรณี เช่น สีฟ้า เป็นรถของบริษ์ไทยเอส ลีสซิ่ง สีชมพูเป็นรถของสหกรณ์สหมิตร สีน้ำตามเป็นรถของสหกรณ์ปทุมวัน สีเขียวเป็นรถของสหกรณ์บวรณ์ เป็นต้น

2. ประเภทสองสี จะแบ่งออกได้สองชนิดด้วยกันคือ สีฟ้า/แดง และสีเขียว/เหลือง

สีฟ้า/แดงแท็กซี่ สีฟ้า/แดง หมายถึงรถแท็กซี่ ของ บริษัทหรือสหกรณ์หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอยู่แต่เป็น รุ่นเก่าจึงไม่สามารถแยกออกได้ว่าเป็นของบริษัทหรือสหกรณ์อะไร แต่ในปัจจุบันเริ่มจะตกยุคไปแล้วหรือน้อยคันมากเพราะถ้าต้องทำสีใหม่เขาจะ นิยมทำเป็นสีเดียว จุดสังเกตให้ดูที่ข้างรถที่ถูกพ่นด้วยสีขาวว่าบริษัทหรือสหกรณ์อะไร

สีเขียว/เหลือง   รถแท็กซี่ ที่สีเขียว/เหลือง หมายถึงรถแท็กซี่ บุคคลโดยสีเขียว/เหลืองนั้นเป็นสีของกรมขนส่งที่จดทะเบียน ไว้ให้ประชาชนทั่วไปที่อยากมีแท็กซี่ เป็นของตัวเองได้ใช้โดยไม่ต้องไปขอร่วม กับสหกรณ์โดยกรมขนส่งกำหนดว่า "หนึ่งคนสามารถมีรถแท็กซี่ บุคคลได้เพียงคันเดียวเท่านั้น" โดยจะมีเงื่อนไขและกฎหมายบังคับไว้


 รถแท็กซี่ ที่สีเขียว/เหลือง พบเห็นอยู่บ่อยๆจนชินตา แต่ถ้าเป็นคันนี้หล่ะ 


เป็นไงครับ Taxi Porsche เขียวเหลือง ผ่านที่ไหน ใครก็มอง และอยากถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หลายคนไ่ม่กล้าโบก ไม่ใช่เสี่ยที่ไหนจิตตกหลอกครับ ที่แท้ก็ การตลาดจาก Samsung  สุดยอดดด !!!!!


http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น