30/8/54 | By: โจ้

11 กันยายน ขอเรียนเชิญ พี่น้อง ผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกท่าน เข้าร่วมมหกรรมการประกวด อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ณ ห้างสรรพสินค้า พันทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน

http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg
ชมรมพระเครื่องจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับชมรมนายก อบต.สมุทรปราการขอเรียนเชิญพี่น้อง  ผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกท่าน เข้าร่วมมหกรรมการประกวด อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชาและเหรียญคณาจารย์ ณ ห้างสรรพสินค้า พันทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน  ใน วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554
รายได้ ส่วนหนึ่ง เพื่อจัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับ โรงพยาบาลบางพลี


รายการของรางวัล

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อม TV LCD

รางวัลชนะเลิศพระยอดนิยม ถ้วยรางวัล พร้อม TV LCD

รางวัลชนะเลิศพระทั่วไป ถ้วยรางวัล พร้อม TV LCD

รางวัลชนะเลิศพระจังหวัดสมุทรปราการ ถ้วยรางวัล พร้อม TV LCD

รางวัลชนะเลิศประจำโต๊ะ พัดลม

รางวัลชนะเลิศแต่ละรายการ

 ที่1 หนังสือรวมประวัติและพระเครื่องหลวงพ่อปาน

ที่ 2,ที่ 3,ที่ 4 เสือเนื้อโลหะครบรอบ 101 ปี หลวงพ่อปาน

หมายเหตุ พระที่ชนะการประกวดทุกรายการ  จะเก็บภาพไว้เพื่อทำหนังสือ แจกในงานประกวดปีถัดไปวิธีการส่งพระเข้าประกวดอย่างละเอียดทุกขั้นตอนวิธีการส่งพระเข้าประกวดอย่างถูกต้อง และกติกาการตัดสินของคณะกรรมการตามมาตราฐานการประกวดทั่วไป

1.พระที่ประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม
2.คณะกรรมาการการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
3.การตัดสินถือตามหลักสากลทั่วไป
4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด
5.การนำรูปถ่ายมาแสดงยืนยันเพื่อขอรับพระคืนกระทำได้ต่อเมื่อได้แสดงรูปถ่าย
ไว้ก่อนล่วงหน้าต่อหน้ากรรมาการและมีลายเซ็นของกรรมการที่ระบุพระไว้หลังรูปถ่ายจึงจะถือเป็นข้อยุติ


วิธีการส่งพระเข้าประกวดสิ่งแรกที่ท่านต้องทราบก็คือ พระของท่านเป็นพระอะไร , วัดไหน,รุ่นไหน,พิมพ์อะไร(ถ้า ไม่ทราบกรุณาสอบถามคณะกรรมการที่นั่งรับพระที่มีโบว์ติดหน้าอกหรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์บริเวณซุ้มจำหน่ายใบสมัคร) เมื่อทราบแล้วให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.ตรวจ สอบดูว่าพระของ ท่านมีการจัดให้เข้าประกวนในงานนี้หรือไม่ (ดูคู่มือการส่งพระเข้าประกวดที่ท่านถืออยู่นี้ ตรงกับรายการใดให้ท่านบันทึกไว้)

2.ซื้อใบสมัครที่ซุ้มจำหน่ายตามราคาที่ กำหนด (ใบสมัคร 1 ใบต่อพระ 1 องค์)
พร้อมรับกล่องใส่พระตามจำนวนใบสมัคร ใบละ 1 กล่อง โปรดเลือกขนาดที่เหมาะสมกับองค์พระ


3.นำพระใส่กล่อง และกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทั้ง 2 ส่วน

4.นำพระและใบสมัครไปยื่นให้กรรมการ ต้องยื่นให้ตรงช่องที่กำหนด โดยดูจากป้ายสีเหลืองที่แขวนอยู่เหนือศีรษะ

5.ถ้า ท่านส่งพระหลายองค์โปรดแยกใบสมัครให้ตรงกับพระ เพื่อป้องกันการสับสน ท่านจะเสียผลประโยชน์ ถ้าท่านยื่นใบสมัครไม่ตรงกับพระองค์นั้น

 (กรณีนี้ท่านสามารถเขียนรหัสใบสมัคร ซึ่งเป็นตัวเลข 5 ตัว ลงบนฝากล่องในช่องคำว่ารหัส แต่ต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุด)
6.เมื่อกรรมการพิจารณาพระของท่านแล้ว เห็นสมควรให้รับพระของท่านได้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะลงลายมือชื่อในใบสมัคร (ส่วนที่ 2)และส่งคืนให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาขอรับพระคืน

 (โปรด เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยถ้าศูนย์หายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะมี การประกาศให้รับพระคืนในช่วงบ่าย เพื่ออายัดพระของท่านไว้)
ท่าน สามารถส่งพระเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. เมื่อท่านส่งพระเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องรอ ท่านสามารถไปทำธุระของท่านได้ เพราะคณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาพระของท่าน เพื่อให้รางวัลตามความสวยงามหรือตามความเป็นจริงโดยยุติธรรม
7.นำใบสมัคร( ส่วนที่ 2 ) มาขอรับพระคืนได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป

   *   ถ้าพระของท่านได้โบว์รางวัลที่ 1 ท่านจะได้รับของรางวัลตามระบุไว้ที่คู่มือฯทันทีส่วนใบประกาศนียบัตร ติดต่อขอรับได้หลังวันประกวดเป็นเวลา 45 วัน ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในคู่มือฯ
   *   ถ้าพระของท่านได้รางวัลที่ 2,3 หรือ4 ท่านจะได้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตร ซึ่งต้องมารับภายหลังเช่นกันอย่าง ไรก็ดี ขอให้ท่านพึ่งระลึกเสมอว่าการส่งพระเข้าประกวดเปรียบเสมือนว่าท่าน กำลังเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้ งานประกวดมิได้มีเพียงงานเดียวหรือครั้งเดียว สะดวกที่ไหนไปที่นั้นว่างเมื่อไร ชวนกันไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ฝูงเพื่อนเช่นนี้แหละท่าน จึงจะเป็นสุขและสนุกกับการส่งพระเข้าประกวดอย่างแท้จริงรายการประกวดทั้งหมด 65 โต๊ะ  2311 รายการ รายการละ 300.-


ท่านสามารถเข้าดูรายการครบทั้ง 65 โต๊ะ ได้ที่นี่ครับ ประกวดพระเครื่อง


         
http://2.bp.blogspot.com/_sWTMqBsqXLg/TTgwnGh1yiI/AAAAAAAACgg/mxtArr6GqbI/s1600/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589.jpg
 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น